Likiliike 5 vuotta!

Vuonna 2015 ajatus kirkastui ja muuttui todeksi. Jotain todella konkreettista oli tehtävä, jotta paikkakunnan omat, takuulla paikalliset yrittäjät ja muut toimijat saisivat äänensä kuuluviin yhä paremmin. Rovaniemen Yrittäjät ry:n silloisen hallituksen pöydän äärellä asiasta oli keskustelu jo paljon, kun pyörät lähtivät liikeelle. Mukaan keskusteluun liittyi myös muita tahoja: Rovaniemen Yrittäjänaiset ry sekä kaupungin oma kehitysyhtiö. Yhteistyössä näiden tahojen sekä yrittäjien kanssa luotiin kaupunkielämää rikastuttava, iloinen yhteistyön alusta. Kaikki tapahtui rakkaudesta Rovaniemeen.

Meidän oma, aidosti paikallisten toimijoiden yhteisö Likiliike täyttää tänä vuonna siis 5 vuotta. Rovaniemen Yrittäjät ry:n, Rovaniemen Yrittäjänaiset ry:n sekä Rovaniemen Kehitys Oy:n (nyk. Business Rovaniemi) alulle laittama kansanliike aloitteli toimintaansa keväällä 2015 ja se esiteltiin näyttävästi Rovaniemen kaupunkilaisille kansanjuhla -tapahtumassa Yrittäjän päivänä 5.9.2015. Tuolloin mukana oli jo yli 70 innostunutta paikallista toimijaa. Tänä päivänä Likiliike -serfitikaatteja on myönnetty Rovaniemellä 276 kappaletta ja Likiliikkeen toimintamalli on viety myös Sodankylään.  Ajan hengen mukaisesti Likiliike juhlii syntymäpäiväänsä niin jäsentensä, kuin kaupunkilaisten kanssa yhdessä verkon ja sosiaalisen median välityksellä. 

Mikä Likiliike on?

Likiliike on rovaniemeläinen yritysyhteistyön ja -toiminnan alusta. Tahtotilamme on, että kaupunkilaiset sekä täällä vierailevat löytäisivät oman paikkakuntamme yritykset, palvelut, tuotteet, kulttuurin ja aktiviteetit sekä paljon muuta mahdollisimman helposti. Haluamme osoittaa, että paikallisia palveluja suosimalla Rovaniemi voi kukoistaa monella tapaa. Valitsemalla paikallisen toimijan asioinnillesi varmistat, että kuluttamasi eurot pysyvät omalla paikkakunnallasi. Tämä tarkoittaa sitä, että kannatat omalla kulutuskäyttäytymiselläsi paikallista yrittäjää perheineen.

Sen lisäksi haluamme kannustaa jäsentoimijoitamme olemaan vastuullisia myös omassa yritystoiminnassaan. Myös yrityksillä on erilaisia tarpeita ja hankintoja. Kohdistamalla nämä hankinnat omalle paikkakunnalle luomme kaupunkiimme elinvoimaa. Näin Rovaniemen talousalueen rahat kiertävät omalla paikkakunnallamme, eivätkä karkaa muille maille vierahille. Tämä kaikki edesauttaa sitä, että kaupungissamme säilyy monipuoliset erityiliikkeet ja -palvelut, jolloin he voivat jatkaaa kannattavaa liikeotimintaa. Tämän puolestaan johtaa siihen, että he kykenevät työllistämään paikallisia ja siten tuomaan arvokasta tuloveroa alueelleemme. Tämän turvin puolestaan Rovaniemen kaupunki turvaa meille julkisia palveluja. Sillä on merkitystä, minne sinä päätä eurosi kantaa.

Likiliikkeen tavoitteet ja toiminta pähkinänkuoressa

  • Rovaniemeläisten, takuulla paikallisten yritysten sekä yhteisöjen kilpailukyvyn ja markkinoilla toimimisen edistäminen
  • Paikallisuuden korostaminen markkinointiviestinnässä ja mainonnassa
  • Puhutella kaupunkilaisia sekä täällä vierailevia suuntaamaan oma ostovoimansa paikallisiin yrityksiin
  • Luoda jäsenyritysten kesken vahvaa verkostoa, jossa jäsenet hankkivat palvelut sekä tuotteet oman yrityksensä tarpeisiin paikalliselta, omalta verkostoltaan.

Kaikki toiminta tähtää siihen, että Rovaniemellä säilyisi monipuoliset yksityiset palvelut, jotka toimivat myös työnantajina tuhansille kaupunkilaisille. Kyseessä on jalostunut yrittäjäyhteistyöverkosto, joka on jo vakiinnuttanut jalansijansa Rovaniemen kaupunkilaisten keskuudessa. Lisäksi Likiliike herättää laajalti valtakunnallista mielenkiintoa eri kuntien ja kaupunkien keskuudessa. Likiliike on merkittävä lisä Rovaniemen kaupungin elinkeinoelämän imagon positiivisessa korostamisessa.

Likiliikkeen tavoitteena on jatkuvuus, palvelujen kehittäminen ja ennen kaikkea ostotottumusten muuttaminen. Pyrkimyksenä on, että niin tavalliset kuluttajat, matkailijat kuin julkisyhteisötkin miettisivät tarkemmin, mistä tekevät hankintansa. Likiliike vetoaa kasvavaan määrään arvokuluttajia ja haluaa herättää tunteita: rakkaudesta Rovaniemeen.

Likiliike on Rovaniemen Yrittäjät ry:n itsenäinen alajaosto, jonka toimintaa ohjaa 6-8 -henkinen johtoryhmä puheenjohtajineen. Operatiivista toimintaa suorittaa Likiliikepäällikkö.